top of page

הציור עדיין מלא צעיפים. לא רק שאתה לא שולט בו, אלא שהתוצאה הנגלית לעין - לא מובנת והסיבות לתהליך לא ידועות. לכן, כל פעם שמישהו אומר לי שהציור מת - זה מצחיק אותי. מפני  שאני יודע שכל עוד יש צייר אחד שמחפש את הסקרנות הזאת, הציור לא מת, הוא לא יכול למות.

david-1514.jpg
דיוקן עצמי דדי בן-שאול
bottom of page