top of page

צייר נופים הוא לא אספן של מבנים, של עצים, של קווי אופק, או קווי קרקע קרובים, אלא מי שיש לו צורך להעביר חוויה שניתן לקלוט אותה רק בישיבה ממושכת, בהסתכלות, כשהיד מחוברת לעין. זה בעצם מה שאני מלמד את עצמי כל השנים. למעשה, אתה עושה יומן מסע, יומן ראייה של משהו שעומד מולך, אבל משתנה כל הזמן.

bottom of page